موفقیت.اعتمادبنفس.آرامش.ثروت.ازدواج.خودسازی.مدیریت.نفوذ در دیگران
 

177)براستی که حقیقت به مانند عسل شیرین است.(متخبی از سخنان مسعودصفائی)

 

  نوشته شده در  چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ساعت 19:18  توسط  مسعودصفائی  | 
176)اگر کسی برای ما ورقی نوشت ما برای او دفتری بنویسیم.(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

Click to view full size image

  نوشته شده در  چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:9  توسط  مسعودصفائی  | 

175) اگر کسی به ما کمک نکرد ما بدیگران کمک کنیم.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 

  نوشته شده در  پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳ساعت 21:8  توسط  مسعودصفائی  | 

174)یک رهبر بزرگ همیشه برای انسانها بیشتر از هرچیز دیگر ارزش قائل است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 

 برای مشاهده اندازه واقعی دشت لاله های قرمز  کلیک کنید

  نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 19:7  توسط  مسعودصفائی 

173)ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 21:1  توسط  مسعودصفائی 

172)هدف نقشه زندگیست.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 20:56  توسط  مسعودصفائی 
171)تفکر مثبت نردبان موفقیت است.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی) 

 برای مشاهده اندازه واقعی دسته گل زیبا  کلیک کنید

  نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 19:2  توسط  مسعودصفائی 
170) یک رهبر بزرگ بیشتر از پیروزی خودبه پیروزی ملتش می اندیشد.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)

 برای مشاهده اندازه واقعی دشت لاله های قرمز با کیفیت چاپ  کلیک کنید

  نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط  مسعودصفائی 

169) یادگیری کلید گنج پیروزیست.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)

  نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ مهر۱۳۹۳ساعت 21:18  توسط  مسعودصفائی 

168)خداوندا ! همه مردم عالم را خوشبخت بفرما.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)

 برای مشاهده اندازه واقعی گل لاله با کیفیت کلیک کنید

  نوشته شده در  شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۳ساعت 19:12  توسط  مسعودصفائی 

167)خداوندا ! صلح و دوستی را در همه عالم بگستران.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)

عکس   عکس های زیبا از گل های رز با کیفیت بالا

  نوشته شده در  شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۳ساعت 19:9  توسط  مسعودصفائی 

166)خداوندا ! به همه مردم عالم سلامتی و شادی عنایت بفرما.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)

عکس   عکس های زیبا از گل های رز با کیفیت بالا

  نوشته شده در  شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۳ساعت 19:4  توسط  مسعودصفائی 
165) شکرانه پیروزی بر دشمنان عفو آنهاست. (منتخبی ازسخنان استاد مسعودصفائی)

عکس   عکس های زیبا از گل های رز با کیفیت بالا

  نوشته شده در  پنجشنبه ۹ مرداد۱۳۹۳ساعت 15:23  توسط  مسعودصفائی 
164) یک رئیس نمونه پیشرفت کارمندانش را پیشرفت خود می داند.(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳ساعت 12:17  توسط  مسعودصفائی 

163) موفقیت تنها از رهگذرشکست بدست می آید.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳ساعت 12:8  توسط  مسعودصفائی 
162)اگر کسی برای ما خاری شد ما برای او گلی شویم.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)

 

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳ساعت 11:46  توسط  مسعودصفائی 

161)هدف به زندگی جهت می بخشد.(منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)

 

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۳ساعت 11:33  توسط  مسعودصفائی 

160)زندگی نغمه زیبای خداوندیست. (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

  نوشته شده در  پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط  مسعودصفائی 


159)ازپدر و مادر خویش به خوبی یادکنیدتا فرزندانتان بیاموزندازشمابه خوبی یادکنند.
(منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

24617 562123470485781 1529731485 n عکس گل

  نوشته شده در  پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 13:22  توسط  مسعودصفائی 
158) عشق پیوند دهنده قلب هاست. (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

  نوشته شده در  پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 12:53  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۷)اندیشه مثبت گشاینده درب های بسته است. (منتخبی ازسخنان مسعود صفائی)
  نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 12:54  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۶)با پدرومادر خود آنگونه رفتارکنیدکه دوست داریدفرزندانتان باشمارفتار

کنند. (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

  نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 12:50  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۵)شکرگزاری از نعمت های خداونداستفاده صحیح از آنها می باشد. (منتخبی ازسحنان مسعودصفائی)
  نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۳ساعت 12:45  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۴) قدردانی از دیگران نعمت های بسیاری به شما می بخشد. (منتخبی از سخنان مسعودصفائی)

 

 برای مشاهده اندازه واقعی عکس گل لاله زرو و سنبل  کلیک کنید

  نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۳ساعت 13:5  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۳)یک رهبربزرگ بیشتر ازآنکه به فکرخویشتن باشدیه فکردیگران است.( منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)

عکس گل و طبیعت – عکس از گل های خشگل

  نوشته شده در  دوشنبه ۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 16:33  توسط  مسعودصفائی 
۱۵۲)طاعونی خطرناکتر ازتفکرمنفی برای انسان وجودندارد.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)

عکس گل و طبیعت – عکس از گل های خشگل

  نوشته شده در  دوشنبه ۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 16:27  توسط  مسعودصفائی 

۱۵۱) سریعترین راه برای تغییر دیگران تغییر خویشتن است.( منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)

  نوشته شده در  دوشنبه ۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 16:19  توسط  مسعودصفائی 

آببن خوشبختی

(منتخبی ازسخنان مسعودصفایی)

۱ـ کار ما خوب کردن انسانها نیست کار ما خوب دیدن انسانهاست.

۲ـ الهی ! از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا بدیگران چیزی گرانبهاتر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت آمیز است پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم هنگام رسیدن به دیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم.

۳ـ بزرگترین هدیه لبخند است چرا که می توان آنرا به همه کس تقدیم کرد.
...

۴ـ تو همانی که می اندیشی پس اندکی به خود لطف کن و بزرگ بیاندیش.

۵ ـ اگر کسی از ما به بدی یاد کرد ما از او به نیکی یاد کنیم.

۶ـ بزرگی در بیشتر دستور دادن به دیگران نیست بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران است.

۷ـ برای رسیدن به شهر موفقیت حتما باید از پل شکست گذشت.

۸ـ مانیامده ایم که بگوئیم ما خوب هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران خوب هستند.

۹ـ یک رهبر بزرگ بیشتر ازآنکه کاری کند تا دیگران به توانائیهای وی ایمان آورند بیشتر کاری می کند تا دیگران به توانائیهای خویش ایمان آورند.

۱۰ـ اگر کسی ما را به شاگردی قبول کرد ما او را به استادی قبول خواهیم کرد.

۱۱ـ پنج ویتامین ضروری برای کودکان:۱)ویتامین محبت۲)ویتامین توجه۳)ویتامین تحسین۴)ویتامین قدردانی۵)ویتامین احترام.

۱۲ـ همیشه همسرت را به یک شاخه گل.در کنارش نشستن و نیکوترین سخنان میهمان کن.

۱۳ـ مشکلات را مانند بدی ها رها کن و به راه حل ها بیاندیش.

۱۴ـ هر که را بینیم لبخندی زنیم.

۱۵ـ افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می شود.

۱۶ـ گذشته را خواب کنید آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید.

۱۷ـ اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم.

۱۸ـ خود را دوست بداریم همانگونه که خداوند ما را دوست دارد.

۱۹ـ کار ما درست کردن انسانها نیست کار ما درست دیدن انسانهاست.

۲۰ـ الهی! به ماآنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند.

۲۱ـ شکست ضروری ترین وسیله برای پیروزیست.

۲۲ـ اگر کسی از ما به کوچکی یاد کرد ما از او به بزرگی یاد کنیم.

۲۳ـ بزرگی در پیدا کردن بدی ها در رقیب نیست بزرگی در پیدا کردن خوبی ها در رقیب است.

۲۴ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می کنند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها خدمت می کند.

۲۵ـ ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است.

۲۶ـ اگر کسی ما را به دوستی قبول کرد ما او را به خویشاوندی قبول خواهیم کرد.

۲۷ـ از قلعه وجودت بوسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن.

۲۸ـ انسان بدون هدف به مانند ماشین بدون فرمان مي ماند.

۲۹ـ راز ثروت بیشتر در خدمت بیشتربه دیگران نهفته است.

۳۰ـ راز خوشبختی بیشتر در بیشترخوشبخت کردن دیگران است.

۳۱ـ اگر کسی ما را غمگین کرد ما او را شاد کنیم.

۳۲ـ دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست.

۳۳ـ کار ما بهتر کردن انسانها نیست کار ما بهتر دیدن انسانهاست.

۳۴ـ الهی! ما را از نادانی تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار.رفتار.احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم.

۳۵ـ یاد بگیریم که یاد بگیریم.

۳۶ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی احترام می گذارند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها احترام می گذارد.

۳۷ـ خود را آنقدر بزرگ کن تا خطای دیگران در مقابل تو کوچک شود.

۳۸ـ هدف به زندگی معنا می بخشد.

۳۹ـ شکست دروازه پیروزیست.

۴۰ـ اگر کسی در مازشتی دید ما در او زیبایی ببینیم.

۴۱_ خود را باور داريم همانگونه كه خداوند ما را باور دارد.

۴۲ـ ریاست در نشان دادن توانا ئی های خود به زیردستان نیست ریاست در نشان دادن توانا ئی های زیر دستان به خود است.

۴۳ـ بزرگی در دیدن زشتی ها در دیگران نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در دیگران است.

۴۴ـ محبت سرچشمه همه برکات است.

۴۵ـ الهی! ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم در هنگام رسیدن بدیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم.

۴۶ـ تفکر مثبت همچون بالنیست که مسافرش را به اوج می برد.

۴۷ـ زنگ موفقیت را با تفکر مثبت به صدا در آور.

۴۸ـ هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت خویش را ضعیف مکن.

۴۹ـ الهی! به ما دانایی درک دیگران عنایت فرما تا بتوانیم آنان را بی هیچ قید و شرطی دوست بداریم و همانگونه که تو آفریدی به قلب خود راه دهیم.

۵۰ـ افکار بزرگ چون نهالیست که صاحبش را روز بروز بزرگ و بزرگتر می کند.

۵۱) شکست سکوی پیروزیست.

۵۲)اگر کسی ما را نفرین کرد ما او را دعا کنیم.

۵۳)تفکر مثبت پله موفقیت است.

۵۴)صمیمیت شاهراه موفقیت است.

۵۵) الهی! به ما آنقدر قدرت عنایت فرما تا بتوانیم دیگران را هنگامی که مرتکب خطا می شوند ببخشیم.

۵۶)پیروزی فرزند شکست است.

۵۷)ما نیامده ایم که بگوئیم ما بزرگ هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران بزرگ هستند.

۵۸) پس انداز راهی روشن بسوی توانگریست.

۵۹)الهی! به ما آنقدر توانایی عنایت فرما تا بتوانیم مچ دیگران را هنگام کار خوب بگیریم.

۶۰)بزرگی در آشکار کردن خطای دیگران نیست بزرگی درپوشاندن خطای دیگران است.

۶۱) گفتن همیشگی دوست دارم به همسرخود به مانندنور خورشید است که سردی روابط را به گرمی سوق می دهد.

۶۲) یک رهبربزرگ بیشتر از آنکه در جلوی ملتش حرکت کند در کنار آنان حرکت می کند.

۶۳) ورزش بهترین داروی سلامتیست.

۶۴) رمز دوست داشتن دیگران درک آنان است.

۶۵) افراد موفق چون کوه استوار و چون فنر انعطاف پذیرند.

۶۶)شکرانه توانگری گرفتن دستهای نیازمندان است.

۶۷) هرگز محبت خود بدیگران را در معرض فروش مگذارید!چراکه هیچ كسي آنقدر ثروتمند نیست که بتواند آنرا بخرد پس آنرا به رایگان بدیگران ببخشائيد.

۶۸) ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است.

۶۹) بزرگترین مسئولیتی که خداوند بر دوش انسانها گذاشته همانا پذیرفتن مسئولیت کارهای خویشتن است.

۷۰) سریعترین راه برای تغییر دنیا تغییر خویشتن است.

۷۱) الهی! به ما آنقدر شجاعت عنایت فرما تا بتوانیم هنگامی که نسبت بدیگران مرتکب خطا می شویم از آنان پوزش بطلبیم.

۷۲) دنیای ما آئینه افکار ماست.

۷۳)هدف چراغ زندگیست.

۷۴)شکرانه توانگری گرفتن دستان نیازمندان است.

۷۵) بزرگی در دیدن زشتی ها در رقیب نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در رقیب است.

۷۶) پشتکار کلید هر موفقیتیست.

۷۷) تفکر مثبت همچون هواپیمایست که سریعا شما را به موفقیت می رساند.

۷۸) هرگز با نگرش منفی نسبت به دیگران خود را محروم از توانایی های آنان نکنید.

۷۹)همانا!محتاج ترين انسانها به محبت كساني هستند كه محبت خويش را از ديگران دريغ مي دارند.

۸۰)قدردانی از دیگران به مانند درختیست که به صاحبش میوه های بسیار می بخشد.

۸۱)همیشه بیشترین موفقیت ها نصیب کسانی می شود که بیشترین شکست ها را تجربه کرده اند.

۸۲) ریاست به نشان دادن توانائی خود به زیر دستان نیست ریاست به نشان دادن توانائی زیر دستان به خود است.

۸۳ ) در انتظار چه نشسته اید؟موفقیت یا شکست؟فقر یا ثروت؟ شادی یاغم؟دنیا در کمال سخاوت آنها را به شما خواهد بخشید.

۸۴) ما نیامده ایم که بگوئیم ما کسی هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران کسی هستند.

۸۵)ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار اشتباه نیست ریاست به گرفتن مچ زیر دستان هنگام کار درست است.

۸۶) یک رهبر بزرگ بیشتر ار آنکه کاری کند تا دیگران نسبت به وی خوب فکر کنندبیشتر کاری می کند تا دیگران نسبت به خود خوب فکر کنند.

۸۷) اگر کسی برای ما شمعی آورد ما برای او چراغی خواهیم برد.

۸۸) راز شادی بیشتر در شاد کردن بیشتر دیگران پنهان است.

۸۹) شکرانه جوانی احترام به سالمندان است.

۹۰) تشنگی جسم با آب و تشنگی روح با محبت سیراب می گردد.

۹۱) راستی به اعتبار و اعتبار به ثروت شما می افزاید.

۹۲) اگر باور داشته باشید که می توانید,حتما می توانید.آیا باور دارید؟

۹۳)یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه خود را باور کندملتش را باور می کند.

۹۴)هدف قطب نمای زندگیست.

۹۵) بزرگی به صدای بلند نیست بزرگی به افکار بلند است.

۹۶)الهي ! از تو سپاسگزاريم كه به ما آموختي بيش از آنكه ديگران به پول ما نيازمند باشند ما به بخشيدن به آنان نيازمندتريم.

۹۷)نهايت بزرگي در كوچك ديدن خطاي ديگران است.

۹۸) تجربه گنج پایان ناپدیر هر پیروزیست.

۹۹) تفکرمثبت همچون آهنربایست که فرصت ها را بخود جذب می کند.

۱۰۰)نهایت دانایی دانا دیدن دیگران است.

۱۰۱) ایمان قدرتمندترین نیروی هر انسانیست.

۱۰۲) سرنوشت امروز انسان محصول افكار ديروز اوست وسرنوشت فرداي او محصول افكار امروز اوست.

۱۰۳) در زندگی مشترک تفاوتها باعث رشد شخصیت همسران می شود.

۱۰۴)يك مدير موفق هميشه در كمك به همكارانش پيشقدم مي شود .

۱۰۵) عدالت خداوندهمچون چشمه جوشانیست که هرلحظه جاریست.

۱۰۶) انسان چه بداند چه نداند و چه بخواهد چه نخواهد ارباب زندگی خویش هست.

۱۰۷) یک رهبر بزرگ بیشتر از آنکه صبر کند تا دیگران در دوستی پیشقدم شوند وی در دوستی پیشقدم می شود.

۱۰۸)یک تخم محبت در زمین قلب دیگران بکاریدهزاران میوه از آن بچینید.

۱۰۹)کار دروازه پیروزیست.

۱۱۰)شکرانه سلامتی عیادت از بیماران است.

۱۱۱)درزندگی مشترک اختلاف نظرهمسران باعث تعالی اندیشه آنها میشود.

۱۱۲) محبت بديگران به مانند بارانيست كه خير وبركتش بر سراسر وجود شما خواهد باريد.

۱۱۳)سریعترین راه برای ساختن دنیا ساختن خویشتن است.

۱۱۴)انسان گنجی گرانبهاتر ازعمرخویش نداردپس نگاه کن آنرا در چه راهی خرج می کنی!؟

۱۱۵)صمیمیت گلهای شادی را اطراف ما می پروراند.

۱۱۶)درزندگی مشترک تشابهات همسران باعث تثبیت شخصیت آنان می شود.

۱۱۷)موفقیت زنگ خانه کسانی که اصول آنرایادگرفته، ازآن استفاده میکنند به صدا درمی آورد.

۱۱۸)یک رهبریزرگ از تهدید فرصت می سازد.

۱۱۹)انسان دوستی بهتر از خویش و دشمنی بدتر از خویشتن ندارد.

۱۲۰)به اندیشه دیگران احترام بگذارید تا به اندیشه شما احترام بگذارند.

۱۲۱) مرکب سلوک عشق است.

۱۲۲)به سخنان دیگران احترام بگذارید تا به سخنان شمااحترام بگذارند

123)عشق بازی باخدا آمال سالکان است.

124)شکست پل پیروزیست.

125)داشتن هدف شاه کلیدهرپیروزیست.

126)انسان برای رسیدن به موفقیت سدی محکم تر از خویشتن ندارد.

127)همیشه تلاش کن تا برای همسرت رویای شیرین زندگی باشی.

128)امیددرزندگی به منزله سوخت درماشین است.

129)عارف جز خدا نداند و جز خدا نخواهد.

130)سرنوشت انسان را تصمیم هایش می سازند.

۱۳۱)پرسودترین کالا در بازار محبت است چراکه همیشه به صاحبش سود می رساند.

۱۳۲)با دعانعمت های زندگی خویش رافزونی بخشیم.

۱۳۳)همیشه بانگرش مثبت نسبت بدیگران می توانید از توانائی های آنها استفاده کنید.

۱۳۴)بزرگی در آشکار کردن معایب دیگران نیست بزرگی در آشکارکردن محسنات دیگران است.

۱۳۵)به پدرومادرخویش احترام بگذاریدتافرزندانتان بیاموزند به شمااحترام بگذارند.

۱۳۶)اگر به دنبال قهرمانی هستید!چرا یک لحظه روبروی آئینه نمی ایستید؟

۱۳۷)اگربدنبال موفقیت هستیدفقط باافرادموفق درهمان زمینه مشورت کنید.

۱۳۸)یک رهبربزرگ شادی هایش را بادیگران و غم دیگران را باخودقسمت می کند.

۱۳۹)عشق میوه زندگیست.

۱۴۰)هیچ کسی قادر نیست شماراشکست بدهدجزخودتان.

۱۴۱)ما نیامده ایم که بگوئیم ما درست هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران درست هستند.

۱۴۲)انسان خود سرنوشت خویشتن را می نویسد.

۱۴۳)به شخصیت دیگران احترام بگذاریدتا به شخصیت شمااحترام بگذارند.

۱۴۴)به پدر و مادر خویش محبت کنیدتافرزندان شما بیاموزندبه شمامحبت کنند.

۱۴۵)امید در زندگی همچون خون در بدن است.

۱۴۶)راز پیشرفت یادگیری مداوم است.

۱۴۷) افرادموفق همیشه دررشته خوددرحال یادگیری هستند.

۱۴۸)فرصت ها خودخلق نمی شوندبلکه ماخالق آنهاهستیم.

۱۴۹)شمادرآینده همانی خواهید شدکه الان به آن می اندیشید نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر.

۱۵۰)آیاکسی را می شناسید به چیزی که علاقه ندارد رسیده باشد؟

 

  نوشته شده در  جمعه ۱۳ دی۱۳۹۲ساعت 17:13  توسط  مسعودصفائی 

۱۵۰)آیاکسی را می شناسید به چیزی که علاقه ندارد رسیده باشد؟(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)

عکس گل و طبیعت – عکس از گل های خشگل

 

  نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۲ساعت 13:12  توسط  مسعودصفائی 

۱۴۹)شمادرآینده همانی خواهید شدکه الان به آن می اندیشید نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر.(منتخبی ازسخنان مسعودصفائی)

عکس گل و طبیعت – عکس از گل های خشگل

  نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۲ساعت 13:3  توسط  مسعودصفائی 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM